BEOGRAD PRIJEDOR

BEOGRAD PRIJEDOR

GradPolazak
Beograd7:00 h
Auto PutAuto Put
Rača08:45 h
Bijeljina09:15 h / 09:30 h
Brčko10:30 h
Obudovac11:00 h
Miloševac11:45 h
Modriča11:55 h
Derventa12:50 h
Prnjavor13:35 h
Klašnice14:00 h
Banja Luka14:15 h / 14:35 h
Prijedor15:30 h
Dolazak