Linije

Linije

AC
Linija I.Sarajevo – Foča
Sarajevo I.Miljevina
Passenger Capacity : 9
AC
Linija Foča – I.Sarajevo
FočaSarajevo I.
Passenger Capacity : 9
AC
Linija Foča – Banja Luka
FočaBanja Luka
Passenger Capacity : 12
AC
Linija Banja Luka Foča
Banja LukaFoča
Passenger Capacity : 12
AC
Linija Višegrad-Banja Luka
VišegradBanja Luka
Passenger Capacity : 24
AC
Linija Banja Luka Višegrad
Banja LukaVišegrad
Passenger Capacity : 24
AC
Linija Beograd Prijedor
BeogradPrijedor
Passenger Capacity : 28
AC
Linija Prijedor Beograd
PrijedorBeograd
Passenger Capacity : 28
AC
Srebrenica-I.Sarajevo
SrebrenicaSarajevo I.
Passenger Capacity : 9
AC
I.Sarajevo – Srebrenica
Sarajevo I.Srebrenica
Passenger Capacity : 9