Linije

Linije

beograd-prijedor-beograd

Linija Prijedor Beograd

 • TIP AC
 • Autobus No: T34-K-872
 • Iz: Prijedor
 • DOLAZAK Beograd
 • CIJENA KM53.00
KUPITE KARTU
beograd-prijedor-beograd

Linija Beograd Prijedor

 • TIP AC
 • Autobus No: T34-K-872
 • Iz: Beograd
 • DOLAZAK Prijedor
 • CIJENA KM53.00
KUPITE KARTU
Banja-luka-visegrad

Linija Banja Luka Višegrad

 • TIP AC
 • Autobus No: A89-J-641
 • Iz: Banja Luka
 • DOLAZAK Višegrad
 • CIJENA KM55.00
KUPITE KARTU
Banja-luka-visegrad

Linija Višegrad-Banja Luka

 • TIP AC
 • Autobus No: A89-J-641
 • Iz: Višegrad
 • DOLAZAK Banja Luka
 • CIJENA KM55.00
KUPITE KARTU

Linija Banja Luka Foča

 • TIP AC
 • Autobus No: E05-T-405
 • Iz: Banja Luka
 • DOLAZAK Foča
 • CIJENA KM52.00
KUPITE KARTU

Linija Foča – Banja Luka

 • TIP AC
 • Autobus No: E05-T-405
 • Iz: Foča
 • DOLAZAK Banja Luka
 • CIJENA KM52.00
KUPITE KARTU

Linija Foča – I.Sarajevo

 • TIP AC
 • Autobus No: K07-T-426
 • Iz: Foča
 • DOLAZAK Sarajevo I.
 • CIJENA KM12.00
KUPITE KARTU

Linija I.Sarajevo – Foča

 • TIP AC
 • Autobus No: K07-T-426
 • Iz: Sarajevo I.
 • DOLAZAK Miljevina
 • CIJENA KM10.00
KUPITE KARTU