Uslovi kupovine i povrat sredstava

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te “autobuskih voznih karata” koji su ponuđeni na ovim stranicama. www.zamtours.net internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Trgovac je “Zam tours Laktaši”, a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu za autobusku kartu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica,  žiralnom uplatom ili lično u autobusu.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje digitalne proizvode (vozne autobuske karte) putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči digitalni proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa, žiralnom uplatom na broj računa: 5520150001073603 KM, Adiko Banka ,  ili lično u autobusu trgovca ““Zam tours, Laktaši “” na adresi: Karađorđeva bb.

ISPORUKA

S obzirom da je predmet trgovine , kupac može preuzeti svoju voznu autobusku kartu direktno sa sajta.

Ako kupac nemože da preuzme svoju voznu kartu, ili obavještenje o uspješnoj kupovini u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska greške i ispravljanja iste.

REKLAMACIJE

Trgovac se obavezuje isporučiti vozne karte koji su tehnički ispravani te odgovaraju opisu digitalnog proizvoda navedenom na “www.zamtours.net”. 

Ako kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje vozne karte  zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac ni tada ne bude u stanju obaviti preuzimanjevozne karte koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može preuzeti voznu kartu, a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.

Kupac je u roku od 1 (jedan) radni dan dužan preuzeti voznu kartu, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

UOPŠTE

Zam tour, Laktaši” zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje www.zamtours.net stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža “www.zamtours.net” Internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. “Zam tours, Laktaši” nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam “Zam tours, Laktaši” nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, “Zam tours, Laktaši” ne može garantovati da će usluge na www.zamtous.net odgovarati Vašim potrebama.

“Zam tours, Laktaši” takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail: zamtours.laktasi@gmail.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.