VIŠEGRAD BANJA LUKA

VIŠEGRAD BANJA LUKA

GradPolazak
Višegrad08:00 h
Rogatica09:00 h
Sokolac09:35 h
Pale10:30 h
Sarajevo Istočno11:00 h /11:22 h
Doboj13:40 h
Derventa14:29 h
Prnjavor15:10 h
Banja Luka16:00 h
Dolazak